De liberale spiegel

Tegen het liberalisme bestaan veel vooroordelen. Zo zouden liberalen egoïstisch zijn of antireligieus, elitair en conservatief. Vanwege de liberale voorkeur voor de vrije markt wordt hen vaak marktfundamentalisme verweten, terwijl de voorkeur voor een kleine krachtige overheid wordt verward met een voorkeur voor de nachtwakersstaat. Ook zouden liberalen het algemeen belang niet in het vizier hebben, evenmin als het nationaal belang.

In een handzaam boekje hebben Heleen Dupuis en Patrick van Schie in de tweede en volledig herziene druk van de Liberale Spiegel een zestiental vaak tot het liberalisme gerichte verwijten op een rijtje gezet. Zij analyseren deze verwijten en geven steeds aan wat de werkelijke opvatting van liberalen op de genoemde punten is. Aan de hand van dit boekje kunnen kiezers bezien of het liberalisme waarop de VVD rust, misschien toch aantrekkelijker is dan zij dachten. En VVD-politici kunnen met dit boekje in de hand makkelijker weerwoord bieden aan vooroordelen die tegenstanders liberalen steeds weer voor de voeten werpen.


Download preview Terug
Alleen abonnees kunnen mee debatteren. Word abonnee!