Column: Aan tafel met Equatoriaal Guinee en Kazachstan: Nederland als lid van de Veiligheidsraad

Opgetogen zijn Nederlandse diplomaten en politici die zich met buitenlands beleid bezig houden aan het nieuwe jaar begonnen. In 2018 is Nederland immers lid van de Veiligheidsraad. ‘We’ mogen dit...

Lees meer
Column: Blokkerige en bobbelige littekens

Hoewel ik zelf geen religieus man ben, bezoek ik graag kerken wanneer ik hier de kans voor krijg. De belangrijkste reden hiervoor is de prachtige architectuur die in deze gebouwen,...

Lees meer
Uitgelicht: Ralf Dahrendorf (1929-2009)

'In het in 1980 verschenen boek Der Liberalismus und Europa wordt aan Dahrendorf gevraagd wat hij ervan zou vinden, als men zijn politiek-filosofische theorieën 'liberalsozialisch' zou noemen. Dahrendorf blijkt deze kwalificatie...

Lees meer
Column: Met de Reformatie woei een onfrisse wind door Europa

Het zou goed kunnen dat het de meeste niet-protestanten, dus veruit het grootste deel van de Nederlanders is ontgaan dat 2017 het jaar was waarin werd herdacht dat een half...

Lees meer
Column: Is levenslang écht levenslang? En wie bepaalt dat?

Afgelopen dinsdag deed de Hoge Raad der Nederlanden een interessante en belangrijke uitspraak. De levenslange gevangenisstraf mag, mits er een mogelijkheid van gratieverlening na 25 jaar bestaat, gewoon worden opgelegd...

Lees meer
Liberaal Journaal: Vooruitgang

In 1952 sprak toenmalig fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer P.J. Oud de woorden: ‘Er is in de VVD-fractie niet één lid dat niet vooruit wil, maar er...

Lees meer
Column: Aangewezen overlevenden

D66 is niet vaak de partij die vooraan staat bij het wijzen op veiligheidsrisico’s. Alleen al daarom was het opmerkelijk dat het nieuwe Kamerlid Joost Sneller, tot voor kort directeur...

Lees meer
Column: Weg met top-down diversiteit: filosofeer liever zelf

Nederlandse studenten filosofie hebben behoefte aan een diverser aanbod filosofen. Aan de universiteit van Leiden kunnen studenten sinds dit jaar de bachelor Philosophy: Global and Comparative Perspectives volgen, waarin de...

Lees meer
Column: Spannende leugens versus saaie waarheden

Complottheorieën zijn anno 2017 meer aanwezig dan ooit. De laatste jaren ben ik een veelvoud aan mensen tegengekomen die er de meest vergezochte van deze theorieën op na hielden. Zo...

Lees meer

Delen

Stelling van de week
Heeft Aap Naruto auteursrecht op zijn wereldberoemde selfie?

In 2011 was de Britse fotograaf David Slater aan het werk in de Indonesische jungle toen een kuifmakaak, Naruto genaamd, zijn fototoestel te pakken kreeg en – bewust of onbewust – tal van foto’s nam. Het resultaat was bijzonder: onder andere een selfie waarop de aap lachend de camera inkijkt. De foto’s gingen de hele wereld over. Slater meende recht te hebben op de inkomsten van de foto’s die met zijn camera waren gemaakt. Maar dierenrechtenorganisatie PETA vond dat het auteursrecht bij de aap lag. Na jarenlange juridische strijd hebben partijen deze week een schikking getroffen. De fotograaf doneert een kwart van de inkomsten uit de foto’s aan projecten voor bedreigde apensoorten. Maar nu partijen geschikt hebben, blijft de vraag open of Naruto auteursrecht had… De meeste mensen zijn het er over eens dat dieren met respect behandeld moeten worden. Dat is een gedeeld moreel besef. Maar dat is iets anders dan dieren rechten toekennen in juridische zin. Hebben dieren rechten volgens u? Waarom wel of niet?

De grenzen van de open samenleving. Migratie- en integratiebeleid in liberaal perspectief

Immigratie, integratie, inburgering, terugkeerbeleid, naturalisatie en asielopvang staan al jaren hoog op de politieke agenda....

Grondrechten gewogen. Enkele constitutionele waarden in het actuele politieke debat.

Grondrechten kunnen met elkaar in botsing komen, zo blijkt bijvoorbeeld uit de discussie of de...

Liberale Reflecties | juli 2017

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de totstandkoming van de eerste editie van Liberale...

Jouw reactie...

  Patrick van Schie

  13 november 2017

  Mijn redenering zou ongeveer dezelfde zijn als die van Jip. Maar ik zou het zo verwoorden: auteursrecht kun je slechts hebben als je beseft wat auteursrecht, of meer in het algemeen een recht, inhoudt. Voor rechten in het algemeen geldt natuurlijk dat mensen er ook recht op hebben als ze daar nog geen besef van hebben, niet meer besef van hebben of door een aan doening geen besef van hebben. Maar zij horen dan tot de categorie mens, die als gezond volwassen wezen besef heeft van wat rechten inhouden en impliceren. Auteursrecht is een bijzonder recht dat je niet hebt op grond van geboorte, maar door een daad: het creëren van iets – een schrijfsel, een kunstwerk of een foto – dat je bewust als iets bijzonders van jouw hand, of uit jouw hoofd, tot stand brengt. Een aap heeft geen besef van het begrip foto, noch van het begrip eigendom, noch van het begrip creëren. Al zou je daar nog zo veel moeite voor doen, je kunt een aap in geen enkel stadium van zijn leven ook niet duidelijk maken wat ‘auteursrecht’ inhoudt. De aap kan dus geen auteursrecht bezitten.

  Ronald Weilers

  13 november 2017

  Deze bepaalde aap leeft en functioneert in de door deze apensoort ontwikkelde maatschappij, die wij uiteraard dienen te respecteren, maar waar wij als mens niet binnen zouden kunnen functioneren en dus ook geen verantwoordelijkheden zouden kunnen dragen. (Onverlet de verantwoordelijkheid die wij als sterkste soort zelf zouden moeten hebben t.o.v. o.a. deze apen soort). Andersom geldt dat ook voor deze aap, die functioneert niet in onze maatschappij, zou dat ook niet kunnen en heeft dan ook geen verplichtingen naar ons mensen toe, maar heeft dus ook niet de rechten die wij hebben binnen onze samenleving. Met andere woorden: de aap zou eigenlijk ongestoord in vrijheid moeten leven, maar heeft geen recht op royalty’s.

  Charlotte Lockefeer-Maas

  4 oktober 2017

  Leuke reactie Jip!

  Jip Stam

  27 september 2017

  Een van de belangrijkste grondbeginselen van het moderne recht, met name in het strafrecht, is het beginsel van indeterminisme. Dit gaat er vanuit dat de vrije wil en determinisme niet samen kunnen gaan, en dat er dus (door mensen ingezette) gebeurtenissen zijn die niet noodzakelijk zijn. Met andere woorden: Van iedere rechtsdeelnemer wordt verwacht en voorondersteld dat hij/zij een vrije wil heeft en in beginsel niet tot handelen of nalaten van handelen is gedwongen door andere mensen of andere extra-individuele factoren. Het indeterminisme is weer gegrondvest op het idee dat mensen met de rede begiftigd zijn en derhalve in staat zijn om – tot op zekere hoogte – autonoom en soeverein tot een besluit te komen. Uiteraard zijn hierop uitzonderingen mogelijk, zoals psychische overmacht of andere vormen van ontoerekeningsvatbaarheid die met de gebrekkige psychische gesteldheid van rechtsdeelnemers te maken hebben. Niettemin staat het bestaan van de vrije wil in ons recht (zowel in publieke als private zin) centraal. Van dieren wordt daarentegen aangenomen dat zij weliswaar gevoelens kunnen hebben, zowel lichamelijk als psychisch – vandaar ook het verbod op dierenmishandeling – maar dat deze psychische capaciteit bij lange na niet vergelijkbaar is met de mate waarin mensen over hun eigen handelen kunnen beslissen. Vandaar dat mensen aanspraak kunnen maken op ‘mensen’rechten en dieren slechts op ‘dieren’rechten, en dat deze rechten niet dezelfde juridische status hebben. Want als dieren dezelfde rechten (en plichten) als mensen zouden hebben, dan moet onvermijdelijk ook het indeterminisme-beginsel wijken, aangezien dieren – net als mensen – in staat zijn om te handelen tegen de wet in, maar er niet op hetzelfde cognitieve niveau over kunnen nadenken. Dat geldt evenzeer op het verbod op doodslag als het auteursrecht. Zolang Naruto niet in staat is om zelf (als individu) een claim op dit recht te leggen, lijkt het me zinloos om het hem toch toe te kennen omdat hij degene is geweest die op knop heeft gedrukt.