Column: Arjen Lubach: opiniemaker of politiek activist?

Vorige maand vond het jaarlijkse Televizier-Ring Gala plaats te Amsterdam. Tijdens deze award-show wordt elk jaar het beste televisieprogramma van dat jaar verkozen. Dit jaar was de grote winnaar ‘Zondag...

Lees meer
Telders Talks: Discussie met Sjir Hoeijmakers over het basisinkomen

Een onvoorwaardelijk inkomen voor iedereen, maandelijks op je bankrekening gestort. Voor sommige liberalen is alleen de gedachte al een doorn in het oog, anderen zien het juist als een bij...

Lees meer
Column: Het pijnlijke zwijgen van de EU over de politieke gevangenen in Spanje

Over mensenrechten willen voorlieden van de EU andere landen vaak gretig de maat nemen. Een gretigheid die overigens lang niet altijd evenredig groeit met de ernst of de schaal van...

Lees meer
Uitgebreide boekbespreking: Algemeen inzicht en gezond verstand

Bespreking van Frits Korthals Altes, Zeven politieke levens: Herinneringen in dossiers, Boom-Amsterdam 2017, ISBN 978 90 2240 823 8   Frits Korthals Altes was minister van Justitie voor de VVD...

Lees meer
Verslag: De Russische Revolutie: toen en nu

Op vrijdagmiddag 27 oktober jl. organiseerde de TeldersStichting in samenwerking met het VVD-Thematisch Netwerk Internationaal en het European Liberal Forum een symposium met de titel ‘Russian Revolution Then and Now’....

Lees meer
Column: Het Bifi-worstjes-incident 

Een aantal dagen geleden begaf ik mij in een willekeurige supermarkt voor mijn dagelijkse boodschappen. Na mijn mandje vol te hebben gegooid met een gevarieerd gezelschap aan producten, besefte ik...

Lees meer
Column: Rijdt Nederland mee naar het eindstation of niet?

Nederland is sinds de presentatie van het nieuwe regeerakkoord van het kabinet-Rutte III in de ban van de koopkrachtplaatjes. De Btw-verhoging, de hoogte van het eigen risico, de afbouw van...

Lees meer
Boeksignalement: Hillary Rodham Clinton, What Happened

Wat gebeurt er met een verliezende presidentskandidaat in de Verenigde Staten? Van sommigen hoor je nauwelijks meer iets, zoals van Mitt Romney (2012). Anderen zetten onverdroten hun overigens fraaie carrière...

Lees meer
Column: De Russische Oktoberrevolutie was een vreselijke ramp

Een eeuw geleden vond de Russische Revolutie plaats. Die wordt dezer dagen her en der herdacht. Eigenlijk is dat op het verkeerde moment. De Russische Revolutie voltrok zich immers in...

Lees meer

Delen

Stelling van de week
Heeft Aap Naruto auteursrecht op zijn wereldberoemde selfie?

In 2011 was de Britse fotograaf David Slater aan het werk in de Indonesische jungle toen een kuifmakaak, Naruto genaamd, zijn fototoestel te pakken kreeg en – bewust of onbewust – tal van foto’s nam. Het resultaat was bijzonder: onder andere een selfie waarop de aap lachend de camera inkijkt. De foto’s gingen de hele wereld over. Slater meende recht te hebben op de inkomsten van de foto’s die met zijn camera waren gemaakt. Maar dierenrechtenorganisatie PETA vond dat het auteursrecht bij de aap lag. Na jarenlange juridische strijd hebben partijen deze week een schikking getroffen. De fotograaf doneert een kwart van de inkomsten uit de foto’s aan projecten voor bedreigde apensoorten. Maar nu partijen geschikt hebben, blijft de vraag open of Naruto auteursrecht had… De meeste mensen zijn het er over eens dat dieren met respect behandeld moeten worden. Dat is een gedeeld moreel besef. Maar dat is iets anders dan dieren rechten toekennen in juridische zin. Hebben dieren rechten volgens u? Waarom wel of niet?

De grenzen van de open samenleving. Migratie- en integratiebeleid in liberaal perspectief

Immigratie, integratie, inburgering, terugkeerbeleid, naturalisatie en asielopvang staan al jaren hoog op de politieke agenda....

Grondrechten gewogen. Enkele constitutionele waarden in het actuele politieke debat.

Grondrechten kunnen met elkaar in botsing komen, zo blijkt bijvoorbeeld uit de discussie of de...

Liberale Reflecties | juli 2017

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de totstandkoming van de eerste editie van Liberale...

Jouw reactie...

  Patrick van Schie

  13 november 2017

  Mijn redenering zou ongeveer dezelfde zijn als die van Jip. Maar ik zou het zo verwoorden: auteursrecht kun je slechts hebben als je beseft wat auteursrecht, of meer in het algemeen een recht, inhoudt. Voor rechten in het algemeen geldt natuurlijk dat mensen er ook recht op hebben als ze daar nog geen besef van hebben, niet meer besef van hebben of door een aan doening geen besef van hebben. Maar zij horen dan tot de categorie mens, die als gezond volwassen wezen besef heeft van wat rechten inhouden en impliceren. Auteursrecht is een bijzonder recht dat je niet hebt op grond van geboorte, maar door een daad: het creëren van iets – een schrijfsel, een kunstwerk of een foto – dat je bewust als iets bijzonders van jouw hand, of uit jouw hoofd, tot stand brengt. Een aap heeft geen besef van het begrip foto, noch van het begrip eigendom, noch van het begrip creëren. Al zou je daar nog zo veel moeite voor doen, je kunt een aap in geen enkel stadium van zijn leven ook niet duidelijk maken wat ‘auteursrecht’ inhoudt. De aap kan dus geen auteursrecht bezitten.

  Ronald Weilers

  13 november 2017

  Deze bepaalde aap leeft en functioneert in de door deze apensoort ontwikkelde maatschappij, die wij uiteraard dienen te respecteren, maar waar wij als mens niet binnen zouden kunnen functioneren en dus ook geen verantwoordelijkheden zouden kunnen dragen. (Onverlet de verantwoordelijkheid die wij als sterkste soort zelf zouden moeten hebben t.o.v. o.a. deze apen soort). Andersom geldt dat ook voor deze aap, die functioneert niet in onze maatschappij, zou dat ook niet kunnen en heeft dan ook geen verplichtingen naar ons mensen toe, maar heeft dus ook niet de rechten die wij hebben binnen onze samenleving. Met andere woorden: de aap zou eigenlijk ongestoord in vrijheid moeten leven, maar heeft geen recht op royalty’s.

  Charlotte Lockefeer-Maas

  4 oktober 2017

  Leuke reactie Jip!

  Jip Stam

  27 september 2017

  Een van de belangrijkste grondbeginselen van het moderne recht, met name in het strafrecht, is het beginsel van indeterminisme. Dit gaat er vanuit dat de vrije wil en determinisme niet samen kunnen gaan, en dat er dus (door mensen ingezette) gebeurtenissen zijn die niet noodzakelijk zijn. Met andere woorden: Van iedere rechtsdeelnemer wordt verwacht en voorondersteld dat hij/zij een vrije wil heeft en in beginsel niet tot handelen of nalaten van handelen is gedwongen door andere mensen of andere extra-individuele factoren. Het indeterminisme is weer gegrondvest op het idee dat mensen met de rede begiftigd zijn en derhalve in staat zijn om – tot op zekere hoogte – autonoom en soeverein tot een besluit te komen. Uiteraard zijn hierop uitzonderingen mogelijk, zoals psychische overmacht of andere vormen van ontoerekeningsvatbaarheid die met de gebrekkige psychische gesteldheid van rechtsdeelnemers te maken hebben. Niettemin staat het bestaan van de vrije wil in ons recht (zowel in publieke als private zin) centraal. Van dieren wordt daarentegen aangenomen dat zij weliswaar gevoelens kunnen hebben, zowel lichamelijk als psychisch – vandaar ook het verbod op dierenmishandeling – maar dat deze psychische capaciteit bij lange na niet vergelijkbaar is met de mate waarin mensen over hun eigen handelen kunnen beslissen. Vandaar dat mensen aanspraak kunnen maken op ‘mensen’rechten en dieren slechts op ‘dieren’rechten, en dat deze rechten niet dezelfde juridische status hebben. Want als dieren dezelfde rechten (en plichten) als mensen zouden hebben, dan moet onvermijdelijk ook het indeterminisme-beginsel wijken, aangezien dieren – net als mensen – in staat zijn om te handelen tegen de wet in, maar er niet op hetzelfde cognitieve niveau over kunnen nadenken. Dat geldt evenzeer op het verbod op doodslag als het auteursrecht. Zolang Naruto niet in staat is om zelf (als individu) een claim op dit recht te leggen, lijkt het me zinloos om het hem toch toe te kennen omdat hij degene is geweest die op knop heeft gedrukt.