Uitgelicht: Isaiah Berlin (1909-1997)

Isaiah Berlin (1909-1997) wordt gerekend tot de meest eminente liberale denkers van de twintigste eeuw. Het is een terechte kwalificatie die een tweeledig commitment tot uitdrukking brengt: zowel het belang dat hij...

Lees meer
Column: Nederland heeft een Derde Kamer nodig

‘Oog hebben voor elkaar’, zo prijst Tweede Kamerlid Pia Dijkstra D66 nu voor de gemeenteraadsverkiezingen aan. Maar als ik haar hoor denk ik vooral aan haar ogen die zich priemen...

Lees meer
Column: Waar is het nationale debat over de WIV?

Over een kleine week is het zover: de verkiezingen voor de gemeenteraad. Een belangrijk moment, want dan kiezen alle stemgerechtigde Nederlanders hun politieke vertegenwoordigers op lokaal niveau. De afgelopen jaren...

Lees meer
Column: Met Merkel IV moeten wij op onze tellen passen

De uitslag van het referendum onder de SPD-leden was afgelopen zondagochtend amper bekend – ja tegen de ‘GroKo’ (Grosse Koalition) – of er klonk een luide juichkreet uit het Elysee....

Lees meer
Column: Zeg mij wie uw vrienden zijn

Geert Wilders zag in 2004 scherper dan veel van zijn collega-Kamerleden dat het met Turkije de verkeerde kant op ging. Zijn opvatting dat Turkije nooit lid van de Europese Unie...

Lees meer
Verslag: Symposium Digitalisering en Bildung

Op maandag 26 februari jl. vond het symposium over het nieuw verschenen geschrift Digitalisering en Bildung: de vierde dimensie van het onderwijs plaats. In de sfeervolle Commissarissenzaal van het Nutshuis...

Lees meer
Column: Constitutionele toetsing en het democratische debat

Toen minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren enkele weken geleden in de Burgemeester Daleslezing een sneer maakte naar Forum voor Democratie, door diens leider Thierry Baudet direct met rassendiscriminatie in...

Lees meer
Minister neemt rapport Digitalisering en Bildung in ontvangst

Op woensdag 21 februari presenteerden Jan Anthonie Bruijn (LUMC, Eerste Kamer), Ronald van den Bos (Erasmus Universiteit) en Agnita Mur (Hogeschool Leiden) het recent verschenen geschrift Digitalisering en Bildung aan minister Ingrid...

Lees meer
Column: Geef geen carte blanche aan de burgervader

D66 beloofde in haar laatste verkiezingsprogram: ‘Mensen oprecht betrekken bij het opstellen en uitvoeren van beleid’. Maar nu is de partij druk doende het referendum te begraven. De schaamlap die...

Lees meer

Delen

Stelling van de week
Heeft Aap Naruto auteursrecht op zijn wereldberoemde selfie?

In 2011 was de Britse fotograaf David Slater aan het werk in de Indonesische jungle toen een kuifmakaak, Naruto genaamd, zijn fototoestel te pakken kreeg en – bewust of onbewust – tal van foto’s nam. Het resultaat was bijzonder: onder andere een selfie waarop de aap lachend de camera inkijkt. De foto’s gingen de hele wereld over. Slater meende recht te hebben op de inkomsten van de foto’s die met zijn camera waren gemaakt. Maar dierenrechtenorganisatie PETA vond dat het auteursrecht bij de aap lag. Na jarenlange juridische strijd hebben partijen deze week een schikking getroffen. De fotograaf doneert een kwart van de inkomsten uit de foto’s aan projecten voor bedreigde apensoorten. Maar nu partijen geschikt hebben, blijft de vraag open of Naruto auteursrecht had… De meeste mensen zijn het er over eens dat dieren met respect behandeld moeten worden. Dat is een gedeeld moreel besef. Maar dat is iets anders dan dieren rechten toekennen in juridische zin. Hebben dieren rechten volgens u? Waarom wel of niet?

De grenzen van de open samenleving. Migratie- en integratiebeleid in liberaal perspectief

Immigratie, integratie, inburgering, terugkeerbeleid, naturalisatie en asielopvang staan al jaren hoog op de politieke agenda....

Grondrechten gewogen. Enkele constitutionele waarden in het actuele politieke debat.

Grondrechten kunnen met elkaar in botsing komen, zo blijkt bijvoorbeeld uit de discussie of de...

Liberale Reflecties | juli 2017

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de totstandkoming van de eerste editie van Liberale...

Jouw reactie...

  Jannes Verwer

  4 maart 2018

  De apen laten toetreden tot de rechtsstaat ! En welke dieren nog meer? Vreemde vogels genoeg. Enfin toch wat geld nu naar een goed doel.

  Patrick van Schie

  13 november 2017

  Mijn redenering zou ongeveer dezelfde zijn als die van Jip. Maar ik zou het zo verwoorden: auteursrecht kun je slechts hebben als je beseft wat auteursrecht, of meer in het algemeen een recht, inhoudt. Voor rechten in het algemeen geldt natuurlijk dat mensen er ook recht op hebben als ze daar nog geen besef van hebben, niet meer besef van hebben of door een aan doening geen besef van hebben. Maar zij horen dan tot de categorie mens, die als gezond volwassen wezen besef heeft van wat rechten inhouden en impliceren. Auteursrecht is een bijzonder recht dat je niet hebt op grond van geboorte, maar door een daad: het creëren van iets – een schrijfsel, een kunstwerk of een foto – dat je bewust als iets bijzonders van jouw hand, of uit jouw hoofd, tot stand brengt. Een aap heeft geen besef van het begrip foto, noch van het begrip eigendom, noch van het begrip creëren. Al zou je daar nog zo veel moeite voor doen, je kunt een aap in geen enkel stadium van zijn leven ook niet duidelijk maken wat ‘auteursrecht’ inhoudt. De aap kan dus geen auteursrecht bezitten.

  Ronald Weilers

  13 november 2017

  Deze bepaalde aap leeft en functioneert in de door deze apensoort ontwikkelde maatschappij, die wij uiteraard dienen te respecteren, maar waar wij als mens niet binnen zouden kunnen functioneren en dus ook geen verantwoordelijkheden zouden kunnen dragen. (Onverlet de verantwoordelijkheid die wij als sterkste soort zelf zouden moeten hebben t.o.v. o.a. deze apen soort). Andersom geldt dat ook voor deze aap, die functioneert niet in onze maatschappij, zou dat ook niet kunnen en heeft dan ook geen verplichtingen naar ons mensen toe, maar heeft dus ook niet de rechten die wij hebben binnen onze samenleving. Met andere woorden: de aap zou eigenlijk ongestoord in vrijheid moeten leven, maar heeft geen recht op royalty’s.

  Charlotte Lockefeer-Maas

  4 oktober 2017

  Leuke reactie Jip!

  Jip Stam

  27 september 2017

  Een van de belangrijkste grondbeginselen van het moderne recht, met name in het strafrecht, is het beginsel van indeterminisme. Dit gaat er vanuit dat de vrije wil en determinisme niet samen kunnen gaan, en dat er dus (door mensen ingezette) gebeurtenissen zijn die niet noodzakelijk zijn. Met andere woorden: Van iedere rechtsdeelnemer wordt verwacht en voorondersteld dat hij/zij een vrije wil heeft en in beginsel niet tot handelen of nalaten van handelen is gedwongen door andere mensen of andere extra-individuele factoren. Het indeterminisme is weer gegrondvest op het idee dat mensen met de rede begiftigd zijn en derhalve in staat zijn om – tot op zekere hoogte – autonoom en soeverein tot een besluit te komen. Uiteraard zijn hierop uitzonderingen mogelijk, zoals psychische overmacht of andere vormen van ontoerekeningsvatbaarheid die met de gebrekkige psychische gesteldheid van rechtsdeelnemers te maken hebben. Niettemin staat het bestaan van de vrije wil in ons recht (zowel in publieke als private zin) centraal. Van dieren wordt daarentegen aangenomen dat zij weliswaar gevoelens kunnen hebben, zowel lichamelijk als psychisch – vandaar ook het verbod op dierenmishandeling – maar dat deze psychische capaciteit bij lange na niet vergelijkbaar is met de mate waarin mensen over hun eigen handelen kunnen beslissen. Vandaar dat mensen aanspraak kunnen maken op ‘mensen’rechten en dieren slechts op ‘dieren’rechten, en dat deze rechten niet dezelfde juridische status hebben. Want als dieren dezelfde rechten (en plichten) als mensen zouden hebben, dan moet onvermijdelijk ook het indeterminisme-beginsel wijken, aangezien dieren – net als mensen – in staat zijn om te handelen tegen de wet in, maar er niet op hetzelfde cognitieve niveau over kunnen nadenken. Dat geldt evenzeer op het verbod op doodslag als het auteursrecht. Zolang Naruto niet in staat is om zelf (als individu) een claim op dit recht te leggen, lijkt het me zinloos om het hem toch toe te kennen omdat hij degene is geweest die op knop heeft gedrukt.