De VVD moet zich niet blindstaren op regeren

De verkiezingsuitslag van maart dit jaar heeft de gekozen partijen in de Tweede Kamer achtergelaten met een uitermate moeilijk op te lossen puzzel. Mathematisch zijn er in deze samenstelling weliswaar...

Lees meer
Vrouwenkiesrecht voorgesteld in 1867

In veel landen die in de negentiende eeuw gekozen parlementen kenden, was het kiesrecht beperkt. Maar zelfs wanneer dit recht (bijna) algemeen heette te zijn, was één zeer grote groep...

Lees meer
Zomerschool - 28 t/m 31 augustus 2017

De TeldersStichting organiseert eind augustus haar jaarlijkse zomerschool. Tijdens deze vierdaagse intensieve cursus verzorgen diverse politici en wetenschappers inleidingen over de liberale filosofie en de praktische toepassing van het liberalisme...

Lees meer
Column: Nederland moet zich niet (nogmaals) overleveren aan de continentale grootmachten

In 1815 resulteerde het Congres van Wenen in een herschikking van de Europese machtsverhoudingen. Met name Groot-Brittannië ijverde destijds voor een eenheid tussen Nederland en België in één groot en...

Lees meer
Column: Is de nieuwe Franse president wel zo fris?

Met Emmanuel Macron als president gaat er een nieuwe wind in Frankrijk waaien, juichten zijn aanhangers en eurocraten in koor. Er werd verwezen naar zijn leeftijd. Maar betrekkelijke jeugdigheid geeft...

Lees meer
André Szász (1932-2017), monetair diplomaat met oog voor het menselijke

Binnenkort verschijnt de eerste editie van de periodiek Liberale Reflectie(s) (als doorstart van Liberaal Reveil). Hier op de TeldersCommunity delen we alvast de bijdrage van VVD Tweede Kamerlid Jan Middendorp....

Lees meer
Column: Élie Decazes’ lessen voor Macron

In een eerder stuk haalde ik de ideologische gelijkenissen tussen Emmanuel Macron en de doctrinairen aan. Zij waren de  invloedrijke liberale fractie in het Frans politiek bestel onder de Franse...

Lees meer
Artikel: Een herbezinning op het Nederlandse veiligheids- en defensiebeleid

De wereld bevindt zich in de meest onveilige toestand sedert het einde van de Koude Oorlog. Dit noopt tot versterking van de Nederlandse defensie-inspanning. In het door een onafhankelijke werkgroep...

Lees meer
Column: Wie iedereen wil herdenken, herdenkt uiteindelijk niemand  

Het lijkt wel een jaarlijkse traditie te worden: Mensen die in het kader van de nationale dodenherdenking voor maatschappelijke opschudding of verontwaardiging zorgen. Vorig jaar hadden we te maken met de...

Lees meer

Delen

Stelling van de week
'Verbaal geweld moet als een liberale grens aan de vrijheid van meningsuiting worden beschouwd'

Met bijval van twee ministers, ondertekenden 135 opiniemaaksters op 5 mei een oproep in NRC aan adverteerders om hun activiteiten op de nieuwssite GeenStijl stop te zetten. Zij wezen de adverteerders op hun morele verantwoordelijkheid: “U betaalt mee aan een site waar vrouwenvernedering en racisme de norm is, niet de uitzondering.” GeenStijl wordt nergens toe gedwongen want zijn financiers worden slechts aangesproken op morele verantwoordelijkheid. Maar misschien dient de staat hierin een dwingende rol te spelen.   Liberalisme staat voor vrijheid, maar die houdt op waar die van de ander begint. Geweld, diefstal en slavernij zijn dan ook uit den boze. De website GeenStijl laat zien dat kwetsen en beledigen ook vormen van geweld zijn.   Vandaar de stelling: 'Verbaal geweld moet als een liberale grens aan de vrijheid van meningsuiting worden beschouwd'.

Arbeidsmarkt openbreken voor jongeren

Wanneer er wordt gesproken over de huidige problematiek omtrent jeugdwerkloosheid, valt al snel de term...

De plicht der politieke partijen. Kiezers, partijleden en politici in een open partijendemocratie

Steeds minder mensen zijn lid van een politieke partij. Zeker voor mensen zonder bestuurlijke ambities...

Eigen keuze, samen sterk: duidelijkheid geeft zekerheid voor arbeidsmarkt en pensioenen

De huidige discussie omtrent het pensioen laat zien dat wat mensen denken te krijgen vaak...

Jouw reactie...

  Peter Versteegh

  28 mei 2017

  Net zoals de Nederlandse burger in staat moet zijn om vrij zijn mening te uiten moet hij of zij in staat zijn om zich te verdedigen tegen verbaal geweld. De vrijheid om terug te schelden is niet genoeg omdat die vaardigheid niet ieder gegeven is . We hebben wetten die belediging, smaad en laster strafbaar stellen maar ik vraag me af of die in dit verband effectief genoeg zijn. Daar zouden onze wetgevers eens naar mogen kijken. Geef de burgers geduchte wapens maar ga als overheid niet voor moderator spelen.

  Charlotte Lockefeer-Maas

  24 mei 2017

  De stelling gaat me te ver. De staat heeft een dwingende rol bij de beperking van de vrijheid van meningsuiting als het gaat om laster of aanzetten tot geweld. Dat moet zo blijven, maar daar bovenop alsjeblieft geen verder dwingende overheid. De kwestie GeenStijl/Hertzberger laat wel het belang zien van sociale normen voor het publieke debat. We hebben vrijheid van meningsuiting en die gaat heel ver, maar als mensen elkaar beledigen en kwetsen (zoals op GeenStijl gebeurt), houdt het debat op. Dan bewijs je de vrijheid van meningsuiting geen dienst (ook al roep je nog zo hard dat je zelf de ‘hoeder van de vrijheid van meningsuiting’ bent). Het zijn mensen onderling die uitmaken wat die sociale normen behelzen. Ik heb geen moeite met een minister die haar af- of goedkeuring van bepaalde omgangsnormen uitspreekt, maar een dwingende overheid zou wel erg onliberaal zijn.