Nieuw jaarbericht & veranderingen TeldersCommunity

In ons zojuist verschenen jaarbericht brengen wij verslag uit van onze werkzaamheden gedurende afgelopen jaar en berichten wij tevens omtrent de voorgenomen projecten en activiteiten voor 2018. Klik hier om...

Lees meer
Nieuw verschenen: Liberale Reflecties | mei 2018

De nieuwe Liberale Reflecties liggen voor u klaar! In het eerste nummer van 2018 reflecteren de auteurs op duurzaamheid. Kunnen liberalen duurzaam zijn? Wat vereisen zij van klimaatbeleid, de energietransitie...

Lees meer
Column: Wie betaalt het algemeen nut?

Op 28 april van dit jaar stuurde staatssecretaris van financiën Menno Snel een brief aan de Eerste en Tweede Kamer, waarin de continuering van de Geefwet met betrekking tot ANBI’s...

Lees meer
Gastcolumn uit LR: Populisme en economie

Enkele maanden geleden werd ik door een aantal klanten gevraagd mee te denken over de relatie tussen het opkomende populisme, economie en financiële markten. Op het oog lijkt de vraag...

Lees meer
Column: Hang geen maximumprijs aan een leven

Het werd in verschillende media moedig genoemd dat GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet voorstelt om ouderen niet altijd meer medisch te behandelen. De vraag of blijven doorbehandelen van een ernstig zieke patiënt...

Lees meer
Column: De koning is meer dan een president met blauw bloed

D66 vierde vorige maand andermaal een feestje nadat de Tweede Kamer instemde met het schrappen van de bijzondere strafbaarstelling van majesteitsschennis. Volgens het wetsvoorstel van D66-Kamerlid Kees Verhoeven staat op...

Lees meer
Boekbespreking: Serhii Plokhy, Lost Kingdom: A History of Russian Nationalism

Serhii Plokhy, Lost Kingdom: A History of Russian Nationalism from Ivan the Great to Vladimir Putin (Allen Lane, 2017) 432 pagina’s, ISBN: 978-0241255575. Door: Patrick van Schie   Buurlanden van...

Lees meer
Column: Gun leerlingen dat zij het beste uit zichzelf mogen halen

Nu de PvdA, zoals de hele sociaal-democratie, in de kreukels ligt, moet je de partij haar succesjes gunnen. Haar onderwijsbeleid werpt vruchten af. Eén doel was meer en meer leerlingen...

Lees meer
Column: Geduld is geen progressieve zaak

Lange tijd leek het onderwerp identity politics voorbehouden aan universiteitscampussen in de Verenigde Staten, maar het afgelopen jaar heeft dit virus ook Europese universiteiten besmet. Steeds vaker raken universitaire bestuurders...

Lees meer

Delen

Stelling van de week
Heeft Aap Naruto auteursrecht op zijn wereldberoemde selfie?

In 2011 was de Britse fotograaf David Slater aan het werk in de Indonesische jungle toen een kuifmakaak, Naruto genaamd, zijn fototoestel te pakken kreeg en – bewust of onbewust – tal van foto’s nam. Het resultaat was bijzonder: onder andere een selfie waarop de aap lachend de camera inkijkt. De foto’s gingen de hele wereld over. Slater meende recht te hebben op de inkomsten van de foto’s die met zijn camera waren gemaakt. Maar dierenrechtenorganisatie PETA vond dat het auteursrecht bij de aap lag. Na jarenlange juridische strijd hebben partijen deze week een schikking getroffen. De fotograaf doneert een kwart van de inkomsten uit de foto’s aan projecten voor bedreigde apensoorten. Maar nu partijen geschikt hebben, blijft de vraag open of Naruto auteursrecht had… De meeste mensen zijn het er over eens dat dieren met respect behandeld moeten worden. Dat is een gedeeld moreel besef. Maar dat is iets anders dan dieren rechten toekennen in juridische zin. Hebben dieren rechten volgens u? Waarom wel of niet?

De grenzen van de open samenleving. Migratie- en integratiebeleid in liberaal perspectief

Immigratie, integratie, inburgering, terugkeerbeleid, naturalisatie en asielopvang staan al jaren hoog op de politieke agenda....

Grondrechten gewogen. Enkele constitutionele waarden in het actuele politieke debat.

Grondrechten kunnen met elkaar in botsing komen, zo blijkt bijvoorbeeld uit de discussie of de...

Liberale Reflecties | juli 2017

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de totstandkoming van de eerste editie van Liberale...

  Jannes Verwer

  4 maart 2018

  De apen laten toetreden tot de rechtsstaat ! En welke dieren nog meer? Vreemde vogels genoeg. Enfin toch wat geld nu naar een goed doel.

  Patrick van Schie

  13 november 2017

  Mijn redenering zou ongeveer dezelfde zijn als die van Jip. Maar ik zou het zo verwoorden: auteursrecht kun je slechts hebben als je beseft wat auteursrecht, of meer in het algemeen een recht, inhoudt. Voor rechten in het algemeen geldt natuurlijk dat mensen er ook recht op hebben als ze daar nog geen besef van hebben, niet meer besef van hebben of door een aan doening geen besef van hebben. Maar zij horen dan tot de categorie mens, die als gezond volwassen wezen besef heeft van wat rechten inhouden en impliceren. Auteursrecht is een bijzonder recht dat je niet hebt op grond van geboorte, maar door een daad: het creëren van iets – een schrijfsel, een kunstwerk of een foto – dat je bewust als iets bijzonders van jouw hand, of uit jouw hoofd, tot stand brengt. Een aap heeft geen besef van het begrip foto, noch van het begrip eigendom, noch van het begrip creëren. Al zou je daar nog zo veel moeite voor doen, je kunt een aap in geen enkel stadium van zijn leven ook niet duidelijk maken wat ‘auteursrecht’ inhoudt. De aap kan dus geen auteursrecht bezitten.

  Ronald Weilers

  13 november 2017

  Deze bepaalde aap leeft en functioneert in de door deze apensoort ontwikkelde maatschappij, die wij uiteraard dienen te respecteren, maar waar wij als mens niet binnen zouden kunnen functioneren en dus ook geen verantwoordelijkheden zouden kunnen dragen. (Onverlet de verantwoordelijkheid die wij als sterkste soort zelf zouden moeten hebben t.o.v. o.a. deze apen soort). Andersom geldt dat ook voor deze aap, die functioneert niet in onze maatschappij, zou dat ook niet kunnen en heeft dan ook geen verplichtingen naar ons mensen toe, maar heeft dus ook niet de rechten die wij hebben binnen onze samenleving. Met andere woorden: de aap zou eigenlijk ongestoord in vrijheid moeten leven, maar heeft geen recht op royalty’s.

  Charlotte Lockefeer-Maas

  4 oktober 2017

  Leuke reactie Jip!

  Jip Stam

  27 september 2017

  Een van de belangrijkste grondbeginselen van het moderne recht, met name in het strafrecht, is het beginsel van indeterminisme. Dit gaat er vanuit dat de vrije wil en determinisme niet samen kunnen gaan, en dat er dus (door mensen ingezette) gebeurtenissen zijn die niet noodzakelijk zijn. Met andere woorden: Van iedere rechtsdeelnemer wordt verwacht en voorondersteld dat hij/zij een vrije wil heeft en in beginsel niet tot handelen of nalaten van handelen is gedwongen door andere mensen of andere extra-individuele factoren. Het indeterminisme is weer gegrondvest op het idee dat mensen met de rede begiftigd zijn en derhalve in staat zijn om – tot op zekere hoogte – autonoom en soeverein tot een besluit te komen. Uiteraard zijn hierop uitzonderingen mogelijk, zoals psychische overmacht of andere vormen van ontoerekeningsvatbaarheid die met de gebrekkige psychische gesteldheid van rechtsdeelnemers te maken hebben. Niettemin staat het bestaan van de vrije wil in ons recht (zowel in publieke als private zin) centraal. Van dieren wordt daarentegen aangenomen dat zij weliswaar gevoelens kunnen hebben, zowel lichamelijk als psychisch – vandaar ook het verbod op dierenmishandeling – maar dat deze psychische capaciteit bij lange na niet vergelijkbaar is met de mate waarin mensen over hun eigen handelen kunnen beslissen. Vandaar dat mensen aanspraak kunnen maken op ‘mensen’rechten en dieren slechts op ‘dieren’rechten, en dat deze rechten niet dezelfde juridische status hebben. Want als dieren dezelfde rechten (en plichten) als mensen zouden hebben, dan moet onvermijdelijk ook het indeterminisme-beginsel wijken, aangezien dieren – net als mensen – in staat zijn om te handelen tegen de wet in, maar er niet op hetzelfde cognitieve niveau over kunnen nadenken. Dat geldt evenzeer op het verbod op doodslag als het auteursrecht. Zolang Naruto niet in staat is om zelf (als individu) een claim op dit recht te leggen, lijkt het me zinloos om het hem toch toe te kennen omdat hij degene is geweest die op knop heeft gedrukt.