Telders Talks: Maarten Berg over ‘De slechtheid van de staat’

Is de collectivistische aard van een democratisch politiek systeem in de kern een ondermijning van het individuele zelfbeschikkingsrecht en daarmee anti-liberaal? Betekent ‘baas in eigen buik’ dat het ongeboren kind volledig onder de beschikking van de moeder valt? En komt een door de staat opgelegde leerplicht louter ten goede aan het individu? Dit zijn zomaar een aantal vragen uit het interview van Mark van de Velde met Maarten Berg, universitair docent aan de afdeling economie van de Universiteit Leiden en auteur van het boek ‘Een studie over de slechtheid van de staat’.

 

U kunt het vraaggesprek bekijken door op de onderstaande afbeelding te klikken.

 

 

Alleen abonnees kunnen mee debatteren. Word abonnee!
    Laurens Wachters

    2 juli 2017

    Ik ben het absoluut oneens met Maarten Berg. Volgens mij moet je de overheid zien als een door ons als burgers van een land of groep van landen (Europa) ingesteld instituut dat voor ons taken verricht die we als individu niet zelf kunnen verrichten. Dat instituut laten we besturen door regering en parlement. Berg vergeet dat er behalve het aanleggen van wegen een hele hoop andere dingen zijn die we door zo’n instituut willen laten verrichten. Ik noem er maar een paar: verdediging van het land, overleg met andere landen (diplomatie), politie, rechterlijke macht, organisatie van overleg tussen belangengroepen in de samenleving, optreden als rechtvaardige en kundige marktmeester in de economie (d.w.z. bestrijding van oneerlijke concurrentie, zoals ook Adam Smith dat noodzakelijk achtte), zorg voor het milieu, bescherming tegen het water, steun aan culturele zaken, zorg voor een voldoende mate van cohesie in het land, de inrichting van een goed onderwijssysteem met diploma’s op grond waarvan kan worden verwacht wat de houders daarvan aan kennis hebben opgedaan, zorg voor de voor ontwikkeling van fundamentele wetenschap, zorg voor een effectieve gezondheidszorg, en bescherming van degenen die niet in staat zijn zonder steun in hun bestaan te voorzien.
    Al deze taken zullen wel op een efficiënte manier moeten worden uitgevoerd. Voor een deel kan soms aan individuele burgers een prijs worden gevraagd, maar in vele gevallen zal dit in de praktijk niet werkbaar en/of wenselijk zijn.

    Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.