Telders Talks: Katleen Gabriels over hoe de digitale wereld je leven bepaalt

Voor onze jongste medeburgers en diegenen die vanaf nu zullen worden geboren is het veschil tussen ‘offline’ en ‘online’ volledig gedateerd, zo stelt filosofe en onderzoeker Katleen Gabriels. Zij schreef onlangs een boek getiteld Onlife. Hoe de digitale wereld je leven bepaalt, waarin de toenemende – en dikwijls sluimerende – digitalisering van ons dagelijks leven ter discussie wordt gesteld. Wat zijn de werkelijke bedoelingen van bedrijven die uw e-mailadres opvragen of u een persoonlijke klantenkaart aanbieden? Vormt de geleidelijke verplaatsing van ons leven naar het internet een gevaar of biedt de universele toegang tot deze grote bron van kennis wellicht ook een uitweg? En hoe kunnen overheden het beste inspelen op de razendsnelle digitaliseringsgolf? Over deze en andere interessante en actuele vragen gaat Gabriels in gesprek met Mark van de Velde.

 

Klik op de afbeelding op de video te bekijken. 

 

 

Alleen abonnees kunnen mee debatteren. Word abonnee!
  Ronald Weilers

  1 december 2017

  Onderstaande is eigenlijk een reactie op dit interview en een aanzet tot een diepgaande discussie over onze toekomstige maatschappij. Ik maak mij al meerdere jaren zorgen over het ongebreidelde gebruik van, helaas vaak door ons zelf afgegeven, data. Er is een tendens om vanwege onze veiligheid de opsporingsdiensten en -instanties steeds meer ruimte te bieden, maar er lijkt niet over nagedacht te worden dat deze diensten en instanties, maar ook de controlelichamen op het functioneren van deze diensten en instanties, in cyberspace gecompromitteerd kunnen worden en uiteindelijk de staat ondermijnt. Dat de AIVD, de MIVD en de politie verregaande bevoegdheden moeten krijgen is an sich een logica, maar er dient evenwicht, een balans te zijn tussen de opsporing en onze privacy. Daar moet zo langzamerhand diepgaand over nagedacht en op gestudeerd worden.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  Ronald Weilers

  1 december 2017

  Indien alle aan een persoon gelinkte data het absolute persoonlijke bezit zijn van deze persoon zelf, dan zou elk bedrijf, elke instelling, elk netwerk enz. indien zij gebruik wensen te maken van die gegevens daar gedetailleerde toestemming voor moeten vragen. Naar keus van de persoon zelf schriftelijk of digitaal. Indien bedoelde persoon burger is en/of wenst te zijn van een staat, dan geven de wetten van die staat aan welke gegevens voor het functioneren van die staat noodzakelijk zijn. De grondwet van de staat beschermt alle gegevens ten aanzien van de persoon, het individu. De gedetailleerde toestemming of verbod voor of op gebruik van de persoonlijke gegevens/data worden zwaar beveiligd opgeslagen bij en door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Daartoe dient dan ook een notariaat binnen de AP te worden opgericht. Bij een aanvraag om toestemming moet het bedrijf, de instelling, het netwerk enz. exact aangeven, exact omschrijven waarvoor men dat specifieke onderdeel wenst te gebruiken. Bij misbruik, of nalatigheid dienen de consequenties voor het bedrijf, de instelling, het netwerk enz. bijzonder ingrijpend en zwaar te zijn. Ook ten aanzien van de verantwoordelijke bestuurderen en/of eigenaren, waaronder de aandeelhouders. Voor de grote ‘socialmedia’ bedrijven heeft voorgestelde richting enorme gevolgen, maar zij zijn zelf debet aan de reactie op hun ongebreidelde gebruik van data en als ze het niet redden is dat enkel jammer voor hen, de aandeelhouders en helaas ook voor de verslaafden. Ten bate van opsporingsdiensten en vervolgingsinstituties (OM Politie) wordt ruime wetgeving ingevoerd, maar alles wat deze diensten en instituties uitvoeren moet volledig gemonitord en gecontroleerd kunnen worden door een bij de grondwet geïnstalleerd instituut zoals bv AP. Het AP heeft volledig toegang, tot de laatste bits en bites, van alle systemen van alle bedrijven, instanties, netwerken enz. in Nederland werkzaam, maar hoeven niet in het land gevestigd te zijn, maar kan enkel rapporteren, niet bestraffen en beboeten. Daartoe dient een ruim bemeten onderdeel van het OM ingericht te worden en een apart onderdeel van de rechtspraak, bemenst met gespecialiseerde rechters.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.