Geschrift 127: Digitalisering en Bildung: De vierde dimensie van het onderwijs

De tablet, de robot en de virtual reality-bril treden het klaslokaal en de collegezaal binnen. Net als de rest van de samenleving is ook het onderwijs aan het digitaliseren. Digitalisering heeft invloed op de plaats waar onderwijs gegeven wordt, op de tijd waarop een scholier of student onderwijs volgt en op de rol van de docent. Dit boek gaat over de dragers van het onderwijs: de docent en zijn hulpmiddelen, die in toenemende mate digitaal of virtueel van aard zijn. Het schetst een beeld van de implicaties en verwachtingen voor de manier waarop in de toekomst onderwijs gegeven wordt. De vraag is hoe digitalisering van het onderwijs zich verhoudt tot het klassieke liberale onderwijsideaal: Bildung. Voor liberalen moet onderwijs gericht zijn op de brede vorming van een kind of jong-volwassene tot een vrij individu. Dankzij de ontwikkeling van zijn unieke talenten zal hij later zijn eigen positie in de maatschappij kunnen innemen en zijn leven richting kunnen geven. Welke kansen en bedreigingen brengt digitalisering met zich mee voor dit onderwijsideaal? Die vraag staat in dit geschrift centraal. Enkele aanbevelingen worden geformuleerd, opdat de overheid de kansen voor het Bildungsideaal benut en de bedreigingen ervoor tegengaat. Daarbij vragen de auteurs bijzondere aandacht voor het waarborgen van de toegang tot het onderwijs – juist als dat zich verplaatst van een fysieke onderwijsruimte naar een digitale of virtuele.

 

Werkgroep: Jan Anthonie Bruijn (voorzitter), Fabiènne Hendricks (vicevoorzitter), Hein van Asseldonk, Ronald van den Bos, Jeroen Duin, Annemarie Jansen, Charlotte Lockefeer-Maas (scribent) en Agnita Mur


Download preview Terug
Alleen abonnees kunnen mee debatteren. Word abonnee!