Gen-ethische grensverkenningen. Een liberale benadering van ethische kwesties in de medische biotechnologie.

De ontwikkelingen in de medische biotechnologie gaan razendsnel en bieden burgers steeds meer mogelijkheden en keuzes. Daarbij ontstaan ethische dilemma’s, want hoe wenselijk is het dat alles wat mogelijk is ook wordt toegestaan? Mogen toekomstige ouders embyro’s selecteren op geslacht of is dat een stap te ver? Wat moet er gebeuren met de kennis die van een DNA-profiel is af te leiden?

Ethische dilemma’s die zich voordoen als gevolg van de ontwikkelingen in de medische biotechnologie staan herhaaldelijk in het brandpunt van politieke en maatschappelijke discussies.  In het rapport Gen-ethische Grensverkenningen. Een liberale benadering van ethische kwesties in de medische biotechnologie, samengesteld door een werkgroep onder leiding van prof.dr. Gerald de Haan (hoogleraar celbiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen), wordt op liberale wijze stelling genomen in medisch-ethische kwesties. Daarbij is het wenselijk dat de overheid enerzijds terughoudend is en zoveel mogelijk ruimte geeft aan de vrijheid van het individu, doch anderzijds ook kaders stelt waarbinnen sociale rechtvaardigheid en eigen verantwoordelijkheid tot hun recht kunnen komen.

In het rapport wordt aandacht besteed aan preventieve geneeskunde, pre-implantatie genetische diagnostiek (pgd), gentherapie en personalized medicine. De ethische dilemma’s die worden besproken hebben onder meer betrekking op privacy, lichamelijke integriteit, sociale druk, de beschermwaardigheid van het (ongeboren) leven en enhancement.


Download preview Terug
Alleen abonnees kunnen mee debatteren. Word abonnee!