Zoek een publicatie of video op thema, auteur of ambassadeur
Resultaten

Delen

Recent verschenen
Geopolitiek en defensie. Pal staan voor vrijheid en veiligheid

De Duitse dichter Heinrich Heine schreef in de negentiende eeuw dat hij overwoog naar Holland te verhuizen omdat daar alles vijftig jaar later gebeurt. De gebeurtenissen sinds de zomer van...

Lees meer
Liberaal Reveil 2016 | 4

In het decembernummer van Liberaal Reveil aandacht voor het thema ‘Brexit’. Derk Jan Eppink belicht de Brexit vanuit het Nederlands perspectief. Hoe moet Nederland in het veranderende politieke speelveld manoeuvreren om zijn...

Lees meer
Liberaal Reveil 2016 | 3

In het oktobernummer van Liberaal Reveil diverse artikelen rondom het thema ‘liberale deugden’. Onder meer Geerten Waling over een deugd die iedere burger raakt: vaderlandsliefde. Hij betoogt dat het ‘bezielend...

Lees meer