Uitgelicht: Ralf Dahrendorf (1929-2009)

‘In het in 1980 verschenen boek Der Liberalismus und Europa wordt aan Dahrendorf gevraagd wat hij ervan zou vinden, als men zijn politiek-filosofische theorieën ‘liberalsozialisch’ zou noemen. Dahrendorf blijkt deze kwalificatie hoogst ongelukkig te vinden. Zijn gedachtengang luidt samengevat: hoewel de begrippen vrijheid en gelijkheid nauw met elkaar samenhangen, zal uiteindelijk de socialist principieel redeneren vanuit de gelijkheidsidee, in tegenstelling tot de liberaal die ‘vrijheid’ als kernbegrip hanteert voor zijn politieke opvattingen. Het is één van de twee, aldus Dahrendorf; de term ‘liberalsozialistisch’ verdoezelt deze te maken keuze.

 

Uit het oeuvre van Dahrendorf blijkt zonneklaar dat hij vrijheid boven gelijkheid stelt. Toch schrijft hij ook regelmatig dat hij zichzelf als een radicaal liberaal beschouwt. Maar waarin bestaat dan die radicaliteit van Dahrendorfs politieke ideeën die hij uitdrukkelijk als liberaal bestempeld? Met het beantwoorden van deze vraag wordt in feite in een notedop weergegeven wat zo bijzonder is aan de inhoud van Dahrendorfs geschriften en waarom deze zoveel aandacht heeft gekregen en ongetwijfeld nog zullen krijgen.’

 

Klik hier om verder te lezen in de bijdrage van C.J. Loonstra over de liberale filosoof Ralf Dahrendorf, afkomstig uit de bundel Filosofen van het hedendaagse liberalisme (1990), P.B. Cliteur & G.A. Van der List (red.)

Alleen abonnees kunnen mee debatteren. Word abonnee!