Telders Talks: Gesprek tussen Patrick van Schie en Mark van de Velde over ‘populisme’

‘Populisme’ is een fenomeen dat al decennia in vrijwel iedere westerse democratie lijkt voor te komen. In Nederland wordt de Partij voor de Vrijheid (PVV) steevast als populistisch aangeduid en in Duitsland spreekt men, met de verrassende opkomst van Alternative für Deutschland, zelfs over de opkomst van ‘rechts-populisme’. Toch is vrij onduidelijk wat ‘populistische politiek’ inhoudt en met name welke standpunten er in algemene zin achter schuil gaan. Hoewel politicologen dikwijls stellen dat populisten zich tegen ‘de elite’ of het politieke establishment richten, blijft daarmee de inhoudelijke vraag naar wat de – al dan niet zelfbenoemde – populisten inhoudelijk willen bereiken vooralsnog onbeantwoord. Bovendien lijkt de term ‘populisme’ een negatieve – en voornamelijk rechtse – bijsmaak te hebben die op zijn beurt soms moeilijk is te rijmen met de sociaal-economische standpunten die populisten vaak naar voren schuiven. Om alle ruis rondom dit omstreden begrip ietwat op te helderen, heeft politicoloog Mark van de Velde de kwestie voorgelegd aan historicus en directeur van de Teldersstichting Patrick van Schie, wat leidde tot een aantal verhelderende inzichten.

 

Klik op de afbeelding om het vraaggesprek te bekijken.

 

Alleen abonnees kunnen mee debatteren. Word abonnee!