Nieuw jaarbericht & veranderingen TeldersCommunity

In ons zojuist verschenen jaarbericht brengen wij verslag uit van onze werkzaamheden gedurende afgelopen jaar en berichten wij tevens omtrent de voorgenomen projecten en activiteiten voor 2018. Klik hier om het jaarbericht digitaal te bekijken. Daarnaast berichten wij u over enkele belangrijke wijzigingen bij de TeldersStichting die met name het digitale platform de TeldersCommunity betreffen. Bovendien zullen de verschillende abonnementsvormen worden gewijzigd.

 

De afgelopen jaren is er bij de TeldersStichting gewerkt aan het digitaal beschikbaar maken van de publicaties via de TeldersCommunity, waarbij ook een digitaal discussieplatform werd aangeboden aan onze achterban. Nu wordt een volgende stap gezet in het breder digitaal beschikbaar maken van verschillende publicaties over het liberalisme voor het grote publiek. Het streven is de bij de TeldersStichting beschikbare kennis rondom het liberalisme eenvoudig toegankelijk te maken en breder onder de aandacht te brengen. Daarbij blijft voor wie wil ook de mogelijkheid om alle publicaties van de TeldersStichting op papier thuis te ontvangen gewoon bestaan.

 

Op www.teldersstichting.nl treft u voortaan aan:

– wekelijkse columns van de medewerkers;

– alle artikelen uit Liberale Reflecties;

– de reeds langer geleden verschenen geschriften uit de reeksen van de TeldersStichting;

– bijzondere publicaties die niet langer beschikbaar zijn in de boekhandel;

– het Liberaal Journaal.

 

Toegang tot de publicaties die op de website verschijnen is voor iedereen gratis. Nieuw verschenen geschriften zullen de eerste twee jaar nog niet gratis beschikbaar zijn, maar kunnen digitaal of op papier worden besteld in de TeldersShop. Hetzelfde geldt voor de bijzondere publicaties die via een uitgeverij worden gepubliceerd en in de boekhandel beschikbaar zijn. Artikelen uit Liberale Reflecties worden drie keer per jaar gebundeld in een papieren editie, waarin steeds ook enkele nog niet online verschenen artikelen zijn opgenomen. Deze gebundelde editie van het tijdschrift is ook als losse publicatie beschikbaar in de TeldersShop.

 

De werkzaamheden van de TeldersStichting konden mede worden ontplooid dankzij de veelal jarenlange trouwe steun van onze achterban als donateur of abonnee. Wij hopen ook in de toekomst op uw steun. Mensen die het werk van de TeldersStichting een warm hart toedragen en ook in de toekomst financieel willen blijven steunen, kunnen zich vanaf € 50,- per jaar aanmelden als ‘vriend van de TeldersStichting’.

 

Vrienden van de TeldersStichting ontvangen niet alleen de bijzondere publicaties thuis maar krijgen ook direct toegang tot de nieuw verschenen geschriften, naar keuze digitaal of op papier. Bovendien kunnen zij aangeven welke andere publicaties (Liberale Reflecties, Liberaal Journaal, de Politiekwetenschappelijke Stellingnames) zij thuis op papier toegestuurd willen krijgen. Incidenteel zullen TeldersTafels – de diners pensant in klein gezelschap met een uitdagende spreker – gratis toegankelijk zijn voor vrienden van de TeldersStichting. Ook zullen symposia waarvoor een bijdrage wordt verlangd door vrienden van de TeldersStichting wisselend met korting of helemaal gratis bezocht kunnen worden.

 

Met deze veranderingen zullen wij afscheid nemen van de TeldersCommunity. Met ingang van komende week wordt alleen de website – www.teldersstichting.nl – gebruikt als publicatiekanaal. Daar zullen wij voor u ook ons privacy statement publiceren. De eerstvolgende TeldersAlert zal u automatisch doorlinken naar de website. Onze abonnees en donateurs zullen in de loop van volgende week bovendien een brief ontvangen omtrent de veranderingen en de wijze waarop zij hun betrokkenheid bij de TeldersStichting naar keuze kunnen voortzetten.

 

Alleen abonnees kunnen mee debatteren. Word abonnee!