Boekpresentatie | Memoires Frits Korthals Altes

Op maandag 26 juni jongstleden presenteerde minister van Staat Frits Korthals Altes zijn memoires Zeven politieke levens. Herinneringen in dossiers. In een lijvig werk – ruim 650 pagina’s en een aantal extra hoofdstukken die online beschikbaar zullen komen – geeft Korthals Altes vanuit verschillende posities een indrukwekkende en boeiende kijk in de Nederlandse politiek. Als minister van Justitie, bestuurslid en later voorzitter van de VVD, lid van de Eerste en Tweede Kamer, voorzitter van de Eerste Kamer en kabinetsinformateur was Korthals Altes betrokken bij en getuige van zestig jaar politieke geschiedenis.

 

Het komt niet vaak voor dat Nederlandse politici zelf de moeite nemen hun memoires te boekstaven. Alles wees erop dat ook Korthals Altes dit niet zou gaan doen, zo memoreerde de huidige voorzitter van de Eerste Kamer Ankie Broekers-Knol in haar toespraak tijdens de boekpresentatie. In een interview bij zijn vertrek als Kamervoorzitter had Korthals Altes de journalist immers toevertrouwd dat hij zich niet zou zetten aan het schrijven van een autobiografie. Met name de angst dat een dergelijk werk niet verder zou komen dan petite histoire – aardig, maar niet de moeite van het lezen waard.

 

Voor de geschiedschrijving en allen met interesse in de politieke geschiedenis is het maar goed dat Korthals Altes zich enkele jaren geleden toch aan het werk heeft gezet. Zeer nauwgezet en met vlotte pen, neemt de auteur zijn lezers mee. Niet in de laatste plaats dankzij het door zijn echtgenote aangelegde archief kon Korthals Altes een goed gedocumenteerd werk voltooien.

 

Als bestuurslid en later partijvoorzitter was Korthals Altes getuige van de groei van de VVD die werd ingezet in de periode van de drie H’s – Haya van Someren, Hans Wiegel en Harm van Riel – en waarop Korthals Altes kon voortborduren toen hij het stokje van Haya overnam. Als minister van Justitie kreeg hij te maken met diverse geruchtmakende ontvoeringen, de terreurdaden van RaRa en de kwestie rondom de oorlogsmisdadigers in de gevangenis van Breda.

 

Bij de presentatie spraken naast Broekers-Knol ook goede vriend Bram Peper uit Rotterdam en voormalig VVD-fractievoorzitter Hans Wiegel de auteur en de aanwezigen toe. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel. Abonnees en donateurs van de TeldersStichting (de papieren edities) ontvangen het boek binnenkort thuis. In de TeldersCommunity kunnen onze abonnees op de digitale edities het binnenkort lezen.

 

Alleen abonnees kunnen mee debatteren. Word abonnee!