Minister neemt rapport Digitalisering en Bildung in ontvangst

Op woensdag 21 februari presenteerden Jan Anthonie Bruijn (LUMC, Eerste Kamer), Ronald van den Bos (Erasmus Universiteit) en Agnita Mur (Hogeschool Leiden) het recent verschenen geschrift Digitalisering en Bildung aan minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Ze spraken onder meer over de verhouding tussen digitalisering en het klassieke liberale onderwijsideaal: bildung. Hoe krijgt onderwijs vorm als het zich verplaatst van de fysieke ruimte naar een digitale of virtuele ruimte?

Alleen abonnees kunnen mee debatteren. Word abonnee!